Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

liberté, égalité, fraternité - význam cudzieho slova

voľnosť, rovnosť, sloboda, heslo Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie v 18. storočí