Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

licencia poetica, básnická licencia – význam cudzieho slova

odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.