Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lignín - význam cudzieho slova

súbor polymérnych zlúčenín spôsobujúci zdrevnatenie bunkovej steny