Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

likvidácia - význam cudzieho slova

vyúčtovanie, vyrovnanie; vybavenie; zrušenie, odstránenie, zničenie