Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

listerióza – význam cudzieho slova

infekčné ochorenie nervového systému prenosné zo zvierat na človeka