Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

litofánia – význam cudzieho slova

priesvitný obrázok z porcelánu