Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logofóbia – význam cudzieho slova

strach pred hovorením