Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logoneuróza – význam cudzieho slova

rečová porucha nervového pôvodu