Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logopédia – význam cudzieho slova

náuka o fyziológii a patológii rečových orgánov; výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii