Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokácia - význam cudzieho slova

umiestenie, poradie, zaradenie