Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokácia – význam cudzieho slova

umiestenie, poradie, zaradenie