Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokál – význam cudzieho slova

šiesty pád skloňovania; menší pohostinský alebo zábavný podnik