Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokálka - význam cudzieho slova

krátka novinárska správa o miestnej udalosti; miestna železnica, vláčik