Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokálny – význam cudzieho slova

miestny, obmedzený na určité miesto