Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokalizácia – význam cudzieho slova

umiestenie, miestne určenie; obmedzenie na určité miesto; obmedzenie požiaru na miesto jeho vzniku alebo najbližšie okolie