Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokomócia – význam cudzieho slova

schopnosť pohybu; pohyb organizmov pri zmene stanovišta alebo polohy