Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lombardské malomocenstvo – význam cudzieho slova

choroba vyvolaná nedostatkom vitamínu B2, pelagra