Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

longitudinálny – význam cudzieho slova

pozdĺžny, rovnobežný s osou; dĺžkový, rovnobežkový, týkajúci sa zemepisnej dĺžky