Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

longitudinálny pohyb – význam cudzieho slova

pohyb v smere