Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

longitudinálny pohyb - význam cudzieho slova

pohyb v smere