Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lordoskolióza – význam cudzieho slova

chorobné vybočenie chrbtice dopredu a do strany