Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lordoskolióza - význam cudzieho slova

chorobné vybočenie chrbtice dopredu a do strany