Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lukulský – význam cudzieho slova

bohatý, prepychový, vybraný, hojný