Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

luxácia – význam cudzieho slova

vykĺbenie