Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lymfangiektázia – význam cudzieho slova

ochorenie vyvolané rozšírením lymfatických ciev