Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lymfangiektázia - význam cudzieho slova

ochorenie vyvolané rozšírením lymfatických ciev