Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lymfológia – význam cudzieho slova

náuka, ktorá sa zaoberá štúdiom a liečbou ochorení lymfatických ciev