Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lymfosarkóm – význam cudzieho slova

zhubný nádor lymfatického tkaniva