Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lynč, lynčovanie – význam cudzieho slova

náhly súd prevedený davom bez riadneho prejednania, podľa amerického rasistického sudcu Lyncha