Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lyofilizácia – význam cudzieho slova

odstránenie vody zo zmrazenej látky, používaná najčastejšie pri konzervácii ovocia a výrobe mrazených potravín