Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mág - význam cudzieho slova

staroperzský kňaz, podľa povery nadaný nadprirodzenou mocou; kúzelník, čarodejník