Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

májá – význam cudzieho slova

v indickom myslení predstava sveta ako neskutočného, ilúzia prekrývajúca pravú skutočnosť