Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

májovka – význam cudzieho slova

čírovka májová, jarná huba; druh skorej čerešne