Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

machinácia – význam cudzieho slova

nečestné, zákerné konanie, úskok, fígeľ