Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magický - význam cudzieho slova

tajomný, kúzelný, nadprirodzený