Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magický – význam cudzieho slova

tajomný, kúzelný, nadprirodzený