Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magistrála – význam cudzieho slova

hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia