Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnát - význam cudzieho slova

stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku; boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku