Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnézium - význam cudzieho slova

horčík, lesklý kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje samostatne, iba v zlúčeninách, značka Mg