Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magna charta - význam cudzieho slova

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky