Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetón – význam cudzieho slova

kvantová jednotka magnetického dipólového momentu