Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetón - význam cudzieho slova

kvantová jednotka magnetického dipólového momentu