Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetická deviácia – význam cudzieho slova

výchylka kompasovej magnetky zo smeru magnetického poludníka