Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetické pole – význam cudzieho slova

priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme