Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetické pole - význam cudzieho slova

priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme