Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetizácia - význam cudzieho slova

proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa