Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetizácia – význam cudzieho slova

proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa