Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetobiológia – význam cudzieho slova

náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy