Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetochémia – význam cudzieho slova

náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok