Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetofón - význam cudzieho slova

prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás