Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnetosféra - význam cudzieho slova

rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom