Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

magnitúda – význam cudzieho slova

veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici; hviezdna veľkosť, jasnosť, jas