Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majáles – význam cudzieho slova

študentská jarná slávnosť