Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majestát – význam cudzieho slova

vznešenosť, urodzenosť; veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti; slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia