Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majonéza – význam cudzieho slova

pikantná hustá studená omáčka z tuku a žĺtkov