Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majorát - význam cudzieho slova

prednostné dedičské a nástupnícke právo najstaršieho blízkeho príbuzného; plnoletosť