Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majorát – význam cudzieho slova

prednostné dedičské a nástupnícke právo najstaršieho blízkeho príbuzného; plnoletosť