Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majorizácia – význam cudzieho slova

väčšinové rozhodnutie; prehlasovanie väčšinou