Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makáma – význam cudzieho slova

žáner arabskej poézie písaný rýmovanou vyumelkovanou prózou